Καλωσορίσατε στο Europe Direct Περιοχή Λήδρα Πάλας

Το Europe Direct Περιοχή Λήδρα Πάλας είναι μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που απαριθμεί περισσότερα από 400 κέντρα σε 28 μέλη κράτη, και βρίσκεται υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR) και στεγάζεται στο Σπίτι της Συνεργασίας, στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του Λήδρα Πάλας.

Το Κέντρο στοχεύει στην ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σε όλο το νησί, σχετικά με τα δικαιώματά αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν. Με την ξεχωριστή του τοποθεσία, το κέντρο μπορεί να λειτουργεί σε διακοινοτικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ΕΕ και την προώθηση των αξιών και των αρχών της ΕΕ.